OpenOffice

Ordräknare online

Här på RäknaOrd.se kan du räkna ord och tecken online!
Klistra in eller skriv en text så räknas antalet ord och tecken, samtidigt som du skriver!

Open Office är det gratis open source-program som är mycket likt Word till funktioner och stil.

  1. Markera text i dokumentet om du inte vill räkna ord och tecken i hela dokumentet men endast den markerade texten.
  2. Gå till Verktyg » Antal ord eller engelska Tools » Word Count