Program med tecken- & ordräknare

Vår ordräknare på internet

Om du inte vill räkna ord & tecken i vår ordräknare online kan du använda något av nedanstående program.

Program på datorn

Det finns flera ordbehandlingsprogram (så som Word, OpenOffice) till datorn som räknar ord och tecken i ditt dokument.

Räkna ord i Apple iWork Pages

Räkna ord i Adobe InDesign

Räkna ord i OpenOffice

Räkna ord i Microsoft Office Word 2003

Räkna ord i Microsoft Office Word 2007

Räkna ord i Google Docs (Dokument)

 

 

 

Dagens länkar