Google Docs

Ordräknare online

Här på RäknaOrd.se kan du räkna ord och tecken online!
Klistra in eller skriv en text så räknas antalet ord och tecken, samtidigt som du skriver!

I Google Docs (eller Google Dokument på svenska) kan man enkelt räkna antalet tecken och ord. Tecken kan räknas med eller utan blanksteg, i hela dokumentet eller i markeringen.

  1. Om du endast vill räkna på ett urval markerar du önskad text först
  2. Gå till Verktyg » Ordräkning eller använd kortkommandot ⌘⇧C

Tecken och ord i Google Docs