Microsoft Office Word 2007

Ordräknare online

Här på RäknaOrd.se kan du räkna ord och tecken online!
Klistra in eller skriv en text så räknas antalet ord och tecken, samtidigt som du skriver!

I 2007-års utgåva av Microsoft Office Word visas en list längst ned i fönstret med antal ord och tecken i dokumentet. Du kan makera text så räknas detta för endast den markerade texten.

Visa antalet sidor, tecken, stycken och rader

Du kan visa antalet sidor, stycken och rader i ett dokument. Du kan också visa antalet tecken, med eller utan blanksteg.

  • Klicka på Granska » Språkkontroll » Räkna ord (Räkna ord i gruppen Språkkontroll på fliken Granska)