Microsoft Office Word 2003

Ordräknare online

Här på RäknaOrd.se kan du räkna ord och tecken online!
Klistra in eller skriv en text så räknas antalet ord och tecken, samtidigt som du skriver!

I Microsoft Office Word 2003 kan man räkna antalet ord, stycken, rader och tecken. Markera texten om du endast vill räkna ord i den markerade texten annars räknas ord och tecken för hela dokumentet.

  • Gå till Verktyg » Räkna ord eller engelska Tools » Count Words

Om du vill visa ett verktygsfält som räknar orden samtidigt som du skriver så klickar du på Visa verktygsfält.